546c730bc142165457fd937a_logoDigiLeerWijzer.svg

Welkom bij Digileerwijzer

Dit hulpmiddel wijst u de weg in het oerwoud van keuzes rond digitale leermiddelen. Vul, liefst in overleg met uw teamgenoten, de vragenlijsten in en ontdek welke keuzes het beste passen bij uw visie en uw onderwijssituatie. 

Digileerwijzer

Onderwijs is in beweging. Wie zijn oor te luister legt bij de goeroes van de 21e eeuw, voelt de spanning. "We klikken ons verstand kapot", schrijft dr. Manfred Spitzer. "We bereiden onze kinderen niet voor op de maatschappij van 2025 maar van 1990", zegt Maurice de Hond. 
Welke richting is de juiste - en welke consequenties heeft dat voor de vele keuzes bij het gebruik van ict en media in het onderwijs? De Digileerwijzer helpt u daarbij, in drie stappen: 

1. Visie op onderwijs

Een veelgemaakte fout is dat een school begint met het aanschaffen van apparatuur en het aanleggen van een netwerk zonder dat er een duidelijke visie is geformuleerd. "We hebben acht iPads gekocht en die circuleren nu zodat de leerkrachten wat kunnen uitproberen." 
Technologie mag niet leidend zijn bij onze keuzes. De Digileerwijzer stelt u een aantal kritische vragen om uw visie op onderwijs scherp te krijgen. Wie moet volgens u de regie hebben bij het leren: de leraar of de leerling? Gaat het in uw lessen om weten of om begrijpen? Hoe belangrijk is de ontmoeting tussen leraar en leerling? Het antwoord op deze vragen is belangrijk - dat bepaalt hoe u die media wilt gaan inzetten.

2. Visie op mediagebruik

Wordt het Microsoft of Google, Apple of Samsung? Belangrijke vragen, maar niet dé belangrijkste. Bij Digileerwijzer gaan we een spa dieper. Wat vindt u: moeten we mediagebruik op school aanmoedigen of juist afremmen? Moeten we ons zorgen maken over de verminderde aandacht van leerlingen? Is de beeldcultuur een bedreiging of moeten leerlingen daar juist mee leren omgaan?
Deze tweede serie vragen van Digileerwijzer gaat dus over uw visie op mediagebruik. Media hebben grote invloed op de leefwereld van jongeren en het gebruik op school staat daar niet los van. Het antwoord op deze vragen speelt daarom ook een rol bij keuzes rond mediagebruik in het onderwijs.

3. Scenario's

Als u een tiental vragen heeft beantwoord, schetst Digileerwijzer een scenario voor u. Dat is nog geen blauwdruk voor uw ict-plannen voor de komende jaren. Het is pas het begin van een traject waarbij nog tal van andere vragen verschijnen. Maar het scenario wijst u wel een bepaalde richting en die is optimaal afgestemd op uw visie op leren en mediagebruik. 

Werkwijze

Digileerwijzer is meer dan een simpele vragenlijst. Het gaat niet alleen om de antwoorden op de vragen, maar om het denkproces dat daar aan vooraf gaat. Daarom haalt u het meeste uit deze Digileerwijzer als u die samen met uw collega's invult. Dat kunnen de collega's uit uw team, sectie, vakgroep of afdeling zijn - in elk geval de collega's met wie u in een vergelijkbare onderwijssituatie zit. 
Neem er even de tijd voor, een half uur tot een uur. Bespreek samen elke vraag voor u antwoord geeft. U kunt ervoor kiezen om één lijst in te vullen per groep of als groepsleden ieder de lijst in te vullen. 

Inschrijven

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(